Característiques dels diferents programes d'impressió de cartrons de bingo

programa

Impressor de Cartrons

Impressor per Impremtes

Generador de Cartrons

versió …

familiar penyes gran Penya i
estàndard
vP
més
i
estàndard
vP
més
impressió – Nombre de Cartrons 300 1.500 6.000 30.000 30.000 60.000** 60.000**
dissenyador de cartrons si, bàsic
si, bàsic si si si si si
Permet imprimir numerant les sèries * no no no si si si si
impressores làser (pcl S normals) o injecció si si si si si si si
Impressores Poscript o virtuals en PDF no no no si si si si
Afegir el seu propi Copyright en els cartrons no no si si si si si
Elimina Copyright de FPS no no no no si no si
actualitzacions gratuïtes si, 1 el meu si, 1 el meu si, 3 mesos si, 1 el meu si, 3 mesos
Suport tècnic per correu electrònic 3 mesos 3 mesos 3 mesos 1 any 1 any 1 any 1 any
Suport tècnic per telèfon no no no 1 el meu 3 mesos 1 el meu 3 mesos
*Mòdul d'impressió avançat que permet entre altres millores: imprimir en columnes paral·leles o una sèrie en la primera mitja pàgina i l'altra a la segona mitja pàgina, numerar les sèries (de l'AA a l'ZZ), etc.…
** 60.000 cartrons per sèrie generada. Pot generar infinitat de sèries (no limitat).