Diferències entre la versió vé (estàndard) hi ha vP (més)

(aplicable tant al Impressor per Impremtes com a Generador de Cartrons)

la versió estàndard afegir el seu propi autor en els cartrons, que apareixerà al costat del nostre:

 

la versió Més a més de permetre afegir el seu propi autor en els cartrons, elimina el nostre:

 

La resta de característiques d'ambdues versions són exactament les mateixes.